ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Έκθεση παιδικής ζωγραφικής

Η έκθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus +, "Stand by Me" και 'The Final Countdown" του 4ου Δημ.Σχ.Λαμιας και με την συμμετοχή μαθητών του 9ου Δημ. Σχ. Λαμίας
Υπεύθυνη Προγράμματος: Κατερίνα Καρκαλή

Το φάσμα δυνατοτήτων ερμηνείας της έννοιας της φύσης, με την σημασία του φυσικού περιβάλλοντος, ορίζεται από δύο κυρίως πόλους. Ο πρώτος αφορά μια φύση διακριτή από τον άνθρωπο ενώ ο δεύτερος μια φύση περιεκτική, καθολική, συνεχή, ρέουσα, που περιλαμβάνει τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του.

Η Τέχνη ως παραλληλία της ζωής δεν θα μπορούσε να μην κρυσταλλώνει σημεία αυτού του φάσματος ενώ εμπεριέχεται ταυτόχρονα σε αυτό.

Τα έργα των μαθητών της έκθεσης δεν αποσκοπούν στην προσέγγιση μιας και μόνο πραγματικότητας αλλά πρόκειται για θραύσματα μιας προσπάθειας ερμηνείας και κατανόησης των αισθητικών ερμηνειών της πολυδιάστατης σχέσης ανθρώπου - φύσης. Τέλος, εμπίπτουν τόσο στους στόχους και τους σκοπούς του μαθήματος των εικαστικών όσο και των προγραμμάτων Erasmus + του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας. 

/The spectrum of potential interpretations regarding the concept of nature, along with the connotation of the natural environment, is defined by a bipolar relationship. On the one end there is a nature distinct from humans, while on the other there is a nature which contains, is all-embracing, flows in a continuum and incorporates the human civilization.

Art emerges alongside with life; therefore it could not do other than to crystallize the points of this spectrum while at the same time is itself embedded in it.

The works made for this exhibition by the students do not answer to only one approximation of reality. They are fragmented pieces of an endeavor to interpret and understand the aesthetical interpretations of the multidimensional relationship between human and nature. Finally, they respond to the aims and objectives of the visual art course and the Erasmus + program of the 4th Municipal School of Lamia.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ενότητες της έκθεσης κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: 

/You can visit the sections of the exhibition by clicking on the following links:


Η προέκταση της πεταλούδας / The extension of a butterfly

Το κύμα χθες και σήμερα/ The weave today and yesterday

Το Μωσαϊκό του Βυθού/ Sea's mosaic

Η Φύση στο Όνειρο μου / Nature in my dreams

Το ηλιοβασίλεμα / The sunset


Translation: Christos Kyritopoulos-Ninas