Μικρό Παρίσι Αθηνών, Έκθεση Χώμα και Νερό, Αθήνα, Ελλάδα, 20-30/6/2021
 /Petit Paris D'Athenes, Soil and Water Exhibition, Athens, 20-30/6/2021

Χώμα, κάρβουνο και τεχνική φουμάζ σε χαρτί, 35x25εκ, 2021 

/Soil, fumage technique and charcoal on paper, 35x25cm, 2021


Χώμα, κάρβουνο και τεχνική φουμάζ σε χαρτί, 35χ25εκ., 2021 

/Soil, fumage technique and charcoal on paper, 35x25cm, 2021