3η Διεθνής Μπιενάλε Υδατογραφίας, Mini Castra, Ajdovščina, Σλοβενία, 2020
 /3rd International Watercolor Biennale, Mini Castra, Ajdovščina, Slovenia, 2020Λίγο Πράσινο σε Καμμένη Γη, Στάχτη, τριμμένο κάρβουνο, χώμα, αραβικό κόμμι, υδατοχρώματα σε χαρτί, 25x16,1εκ.,2020
Some Green in Burnt Land, ash, charcoal powder, soil, Arabic gum and watercolours on paper, 25x16,1cm, 2020  
Λίγο Πράσινο σε Καμμένη Γη, Στάχτη, τριμμένο κάρβουνο, χώμα, αραβικό κόμμι, υδατοχρώματα σε χαρτί, 25x16,1εκ.,2020
Some Green in Burnt Land, ash, charcoal powder, soil, Arabic gum and watercolours on paper, 25x16,1cm, 2020  
Λίγο Πράσινο σε Καμμένη Γη, Στάχτη, τριμμένο κάρβουνο, χώμα, αραβικό κόμμι, υδατοχρώματα σε χαρτί, 25x16,1εκ.,2020
Some Green in Burnt Land, ash, charcoal powder, soil, Arabic gum and watercolours on paper, 25x16,1cm, 2020