Δεν μπορώ να αναπνεύσω, Διαδικτυακή έκθεση, Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών, Ελλάδα 2020-21 /I Can't Breathe, Online group exhibition, Chamber of Fine Arts, Greece, 2020-21

Κάρβουνο και τεχνική φουμαζ σε χαρτί, 30x 40 εκ. /Charcoal and fumage technique on paper, 30 x 40cm

Κάρβουνο και τεχνική φουμαζ σε χαρτί, 30x40 εκ./Charcoal and fumage technique on paper 30 x 40cm

Κάρβουνο και τεχνική φουμαζ σε χαρτί, 20 x 25 εκ. /Charcoal and fumage technique on paper, 20
x 25cm

Κάρβουνο και τεχνική φουμαζ σε χαρτί, 20 x 25 εκ
Charcoal and fumage technique on paper, 20 x 25 cm