Μένουμε δυνατοί-ετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα

Διαδικτυακή ομαδική έκθεση: ένας τρόπος υποστήριξης του αγώνα των γιατρών και των νοσηλευτών κατά του ιού covid 19 virus. www.dimiourgo.eete.gr


/We stay strong-we getting ready for the next day

/Online group exhibition: Α way to support the battle of doctors and nurses against the covid 19 virus during quarantine days.

 Κυκλικός χορός, Κάρβουνο και τεχνική φουμάζ σε χαρτί, 30x40cm
Dance in circle, Charcoal and fumage technique on paper, 30x40cm 

Κυκλικός χορός, Κάρβουνο και τεχνική φουμάζ σε χαρτί, 30x40cm
Dance in circle, Charcoal and fumage technique on paper, 30x40cm

Κυκλικός χορός, Κάρβουνο και τεχνική φουμάζ σε χαρτί, 30x40cm
Dance in circle, Charcoal and fumage technique on paper, 30x40cm

Κυκλικός χορός, Κάρβουνο και τεχνική φουμάζ σε χαρτί, 30x40cm
Dance in circle, Charcoal and fumage technique on paper, 30x40cm