Έρως και Θάνατος
Διαδικτυακή ομαδική έκθεση

/ Eros & Thanatos
Online Group Exhibition

Ένα φως μέσα από την ύλη, Κάρβουνο, χώμα και τεχνική φουμάζ σε χαρτί, 30x40cm, 2020
/A light through matter, charcoal, soil and fumage technique on paper, 30x40cm, 2020