Όταν η Τέχνη Συναντά τον Λόγο/When Art Meets Words

Ομαδική έκθεση του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕΤΚΕ)
Purpur Gallery, Λαμία, Ελλάδα, 6/4/2019
Παλιά Δημοτική Αγορά, Αγρίνιο, Ελλάδα, 2/5/2019
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσσολογίου, Ελλάδα, 3/5/2019
Μουσείο Αλοτροπία, Αντίκυρα, Ελλάδα, 2/5/2019

/A group exhibition of Association of Visual Arts of Central GREECE(SKETKE),
Pupur Gallery, Lamia, Greece, 6/4/2019
Old Municipal Market of Agrinion, Greece, 2/5/2019
Tricoupe Cultural Center of Messologion, Greece, 3/5/2019
Alotropia Museum, Antikira, 2/11/2019


Απουσίες, Απανθρακωμένα Φύλλα και τεχνική φουμαζ σε χαρτί, 31x43cm, 2019

/Absemces, Charred Leaves and Fumage tecchnique on Paper, 31x43cm, 2019